Chính sách bảo mật thông tin

Ngày đăng: 01-12-2015 09:18 | Danh mục: Khuyến mãi
Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Thể Thao Kim Thành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua wesite của www.thethaokimthanh.vn
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
 
- Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
+ Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng cho Khách hàng;
+ Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;
+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các thông tin khuyến mại và chào giá mới .
+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
+ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng

- Phạm vi thông tin khách hàng mà Thể Thao Kim Thành thu thập bao gồm:
+ Thông tin cá nhân và liên lạc như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email ; số điện thoại, địa chỉ gửi thư, số fax;
+ Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Thể Thao Kim Thành không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ, không công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới… 
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
 
- Thể Thao Kim Thành sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành bảo hành hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. 
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
Thể Thao Kim Thành
Văn phòng hành chính : 60 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 0435668647
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập, sao chép lại các thông tin được thu thập, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của Thể Thao Kim Thành.
+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
+ Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi được công bố trên website.Trường hợp Khách hàng cung cấp cho chúng tôi các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên. 
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
- Thể Thao Kim Thành có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. 
- Chúng tôi luôn nhấn mạnh khẳng định rằng: Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi được bảo mật thông tin của quý khách hàng. 
 
Chat zalo