Thiết kế phòng tập bóng bàn tại công ty Singapo Equesl

Ngày đăng: 13-01-2016 09:53 | Danh mục: Dự án

Thể thao Kim Thành triển khai cung cấp và lắp đặt phòng tập bóng bàn với 10 bàn bóng bàn tiêu chuẩn thi đâu tại công ty quốc tế Singapo Equesl ở Hòa Bình.

.

Chat zalo