Dự án

Thiết kế phòng tập bóng bàn tại công ty Singapo Equesl

13-01-2016

Thể thao Kim Thành triển khai cung cấp và lắp đặt phòng tập bóng bàn với 10 bàn bóng bàn tiêu chuẩn thi đâu tại công ty quốc tế Singapo Equesl ở Hòa Bình.

Xem thêm

Cung cấp thiết bị thể thao cho trường quốc tế Hà Nội Academy

13-01-2016

Thể thao Kim Thành cung cấp thiết bị trường học phục vụ nhu cầu giảng dậy và học tập của học sinh trường quốc tế Hà Nôi Academy.

Xem thêm